Stowarzyszenie Kelnerów Polskich


Łączy nas pasja i wspólny cel: reaktywowanie zdewaluowanego na przestrzeni ostatnich lat wizerunku kelnera. Kontynuujemy przedwojenne i międzywojenne tradycje zachowując dobre obyczaje i zasady etyki.

Stowarzyszenie stwarza swoim członkom warunki do wymiany poglądów i opinii. Pomagamy w zdobywaniu i doskonaleniu wiedzy. W dalszym etapie uszczegóławiamy i porządkujemy zasady obsługi konsumenta wzorując się na naukach dawnych mistrzów, logice i dzisiejszych warunkach ekonomicznych panujących w restauracjach.

Mamy w swoim gronie Mistrzów Kelnerów i młodych adeptów. Specjalizujemy się w różnych dziedzinach obsługi konsumenta, m.in. bankiety, room-service, serwis specjalistyczny. Wspieramy się opinią naszych przyjaciół - Członków Honorowych:  Konstantego Kalety i Bogdana Migasa

Współpracujemy z Panem Jerzym Morawskim - instruktor, dyplomowany mistrz w zawodzie kelner, wieloletni staż pracy w gastronomii.

Odwiedzając szkoły rozmawiamy z nauczycielami zawodów gastronomicznych, wymieniamy się opiniami i doświadczeniami. Prowadzimy kursy kelnerskie dla uczniów i dla nauczycieli.

Prowadzimy kursy kelnerskie dostosowując program do życzeń uczestników. Przeprowadzamy indywidualny egzamin na Mistrza Kelnera. Organizujemy konkursy kelnerskie dla kelnerów pracujących i uczących się. Współpracujemy z przedstawicielami firm gastronomicznych i z lokalnymi mediami.

Na życzenie restauratorów przeprowadzamy ocenę jakości obsługi. Doradzamy, podpowiadamy, ukazujemy możliwe działania naprawcze.