- STOWARZYSZENIE KELNERÓW POLSKICH -

- Zaawansowany Kurs Kelnerski -

1. Sugestywna sprzedaż

2. Zachowania kelnera podczas obsługi gościa

3. Charakterystyka systemów kelnerskich

4. Serwis francuski, serwis zupy z kubka, serwis tortu

5. Napoje alkoholowe i bezalkoholowe, sposoby ich podawania

6. „Room service” – technika pracy kelnera

7. Śniadania

8. Serwowanie wina, dekantacja