- STOWARZYSZENIE KELNERÓW POLSKICH -

- Pokaz kelnerski w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju -

Prezes Michał Chabior wykonał pokaz kelnerski dla uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju.

Dziękujemy serdecznie dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz uczniom.