- STOWARZYSZENIE KELNERÓW POLSKICH -

- Zaawansowany kurs kelnerski dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju -

W dniach 14 – 15 czerwca 2018 r. odbyło się kolejne szkolenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, przeprowadzone przez trenerów ze Stowarzyszenia Kelnerów Polskich. Uczniowie, którzy ukończyli kurs podstawowy, mieli możliwość pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności podczas dwudniowego  Kursu Kelnerskiego Zaawansowanego II stopnia, który poprowadzili Pan Michał Chabior – prezes SKP
i Pan Sebastian Warpas - sommelier.  Szkolenie odbyło się tym razem we współpracującym ze szkołą lokalu gastronomicznym - Centrum Turystyki Wiejskiej „Alicja” w Glinach. Młodzież poznawała tajniki pracy kelnerów w realnych warunkach zakładu gastronomicznego, miała możliwość poznać pracowników i właścicieli lokalu oraz nawiązać współpracę, która w przyszłości umożliwi im uzyskanie miejsca pracy.

Program kursu obejmował treści z zakresu serwisu francuskiego, obsługi konsumentów o różnych cechach psychologicznych, charakterystyki systemów obsługi kelnerskiej, zasad serwowania napojów.  W części praktycznej uczestnicy kursu doskonalili technikę podawania potraw serwisem francuskim, ćwiczyli serwis zupy z kubka i zupy z wazy. Bardzo dobrze radzili sobie przy serwisie tortu, dekantacji wina i serwowaniu wody mineralnej. Ponadto ćwiczyli przyjmowanie zamówień przez telefon i podawanie śniadań w ramach usługi „room service”. Uczniowie mogli skorzystać z praktycznych porad zawodowych kelnerów, co wpłynęło na poprawę ich techniki pracy.

Za przeprowadzone szkolenie, przekazaną wiedzę i umiejętności, wprowadzenie w tajniki pracy kelnera i zaszczepienie pasją do zawodu, składamy Panom serdeczne podziękowania.

 

Organizator: Pani B. Luchowska