- STOWARZYSZENIE KELNERÓW POLSKICH -

- Współpraca ze szkołą w Wodzisławiu Śląskim -

Nawiązaliśmy współpracę z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim. Prowadzimy cykliczne wykłady i pokazy kelnerskie. Pierwszym z nich było filetowanie i flambirowanie owoców podczas VII Śląskiej Jesieni Kulinarnej w Ekonomiku 2017.