- STOWARZYSZENIE KELNERÓW POLSKICH -

- Warsztaty kelnerskie w Kluczborku -

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku, udało się podpisać porozumienie z Panią Dyrektor Ewą Sygulla.
Celem porozumienia jest wspólne promowanie zawodu kelnera, regularne szkolenie Kadry Nauczycielskiej i uczniów ZSP nr. 1, aby w przyszłości utworzyć w kluczborskiej szkole nowy kierunek: Technik - Kelner.
W dniu 20.12.2017r. przeprowadziłem warsztaty kelnerskie w pracowni ćwiczeń praktycznych ZSP nr 1 w Kluczborku. Udział wzięło 14 uczniów. Tematy poruszone podczas warsztatów kelnerskich to m.in. cechy profesjonalnego kelnera, przygotowanie restauracji - mise en place, zachowania kelnera podczas obsługi gościa, techniki serwowania potraw i napojów, podstawowa wiedza o winie wraz z serwisem win.
Kolejna grupa uczniów czeka na kolejne szkolenia kelnerskie, które odbędą się w roku 2018.

Z poważaniem i pozdrowieniami
Jan Jakimowicz