- STOWARZYSZENIE KELNERÓW POLSKICH -

- Warsztaty kelnerskie w Gliwicach -

Uczniowie szkoły gastronomicznej w Gliwicach skorzystali z nagród otrzymanych w zawodach kelnerskich podczas Światowego Dnia Kelnera i przystąpili do warsztatów kelnerskich prowadzonych przez Piotra Boreckiego. Tematem warsztatów było flambirowanie potraw oraz filetowanie ryb i owoców.